ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ ให้บริการรักษาความปลอดภัย บุคคล อาคารและ สถานที่ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 47/28 หมู่ 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุม และบริหารงานโดย นายปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร พร้อมด้วย ทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยการนำประสบการณ์กว่า 26 ปี มาประยุกต์ใช้ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

อนึ่งด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยคุณภาพและให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อองค์กร และธุรกิจของผู้ท่านให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในนามทีมผู้บริหารและทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้โอกาสแนะนำบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี โดยมียอดกำลังพลกว่า 1,400 นาย ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขาตามภูมิภาค ทีมงานบริหารจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มความสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้

สมัครงานบริษัทรักษาความปลอดภัย,บริษัทรักษาความปลอดภัย เชียงใหม่, บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ, บริษัทรักษาความปลอดภัย ปทุมธานี, บริษัทรักษาความปลอดภัย นนทบุรี, บริษัทรักษาความ ปลอดภัย นครปฐม, บริษัท รักษาความ ปลอดภัย ชลบุรี, บริษัท รักษาความ ปลอดภัย กรุงเทพ, บริษัท รักษาความ ปลอดภัย ทั่วประเทศ,บริษัท รปภ ไทย, บริษัท รปภ นนทบุรี, บริษัท รปภ กรุงเทพ, รับจัดหา รปภ เข้าโรงงาน, รับจัดหา รปภ เข้าหมู่บ้าน, รับจัดหา รปภ เข้าโรงแรม, รับจัดหา รปภ เข้าโรงเรียน, รับจัดหา รปภ เข้าห้างสรรพสินค้า, บริษัทจัดหา รปภ เข้าศูนย์การแสดงสินค้า, บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด, หายามหมู่บ้าน, รับจัดหาซีเคียวริตี้การ์ด, รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ซีเคียวริตี้ การ์ด, บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียวริตี้ การ์ด