ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

บทความ

พนักงานรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือที่เราเรียกกันว่า ยาม มีหน้าที่หลักๆ ในการดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิดความเสียหาย

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำคัญอย่างไร ?

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน

จัดหา รปภ ตามหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดเป็นการรักษาความปลอดภัยด่านแรก ที่ รปภ. คอยทำหน้าที่ตรงป้อมยามหน้าหมู่บ้าน ในการคัดกรองผู้คนที่จะผ่านเข้าออก

จรรยาบรรณเบื้องต้นที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมี

พนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานเพื่อความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

ประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่เพื่อคอยดูแล สอดส่องความผิดปกติที่ผู้คนไม่คาดคิด

บริการงานรักษาความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

เพราะความปลอดภัยต้องมาก่อน ทั้งบุคคล ทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ การมีพนักงงานรักษาความปลอดภัยจึงสำคัญ

กฎระเบียบพื้นฐานของงานบริการงานรักษาความปลอดภัย

บริการงานรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องเคร่งครัดและอยู่ในกฎระเบียบ เพื่อดูแลความเรียบร้อย ทั้งความปลอดภัยและทรัพทย์สิน