ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

กฎระเบียบพื้นฐานของงานบริการงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด
บริการงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพ 


           งานบริการรักษาความปลอดภัยต่ออาคาร สถานที่หรือบุคคล เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ตรวจตราสังเกตเหตุการ แลต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญมีความเชี่ยวชาญอย่างคล่องแคล้ว เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเป็นผู้ตัดสินใจหรืออำนวยความสะดวกให้แก่สวัสดิภาพของบุคคลหรือสถานที่นั้นๆ ไม่เพียงแต่เป็นงานที่ต้องใช้ความรอบครอบสูงเท่านั้น งานรักษาความปลอดภัยยังมีหน้าที่ในการดูแล รักษา สินทรัพย์ของอาคาร สถานที่หรือบริษัทพาณิชย์เพื่ออีกด้วย รวมถึงดูแลการจราจร การใช้รถใช้ถนนบริเวณที่ใกล้เคียงกับทางเข้าออกของพื้นที่ที่ดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอีกด้วย นับเป็นหน้าที่ที่สำคัญต่อทุกๆองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

 

บริการรักษาความปลอดภัย

บริการงานรักษาความปลอดภัย


งานปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของบริการงานรักษาความปลอดภัย 
           1. ดูแล สอดส่อง ตรวจตราความปลอดภัยของหน่วยงาน ทั้งสถานที่ บุคคล และทรัพทย์สิน 
           2. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประตูทางเข้า-ออก เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เข้ามายังสถานที่ต่างตามกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 
           3. ให้คำแนะนำ ดูแล แก้ไข แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ขององค์กร หรือสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
           4. จัดเวรประจำวันเพื่อดูแลความเรียบร้อยขององค์กรตามเวลาที่ปฏิบัติงานที่องค์นั้นๆกำหนด 
           5. ทำการติดต่อประสานหน่วยงานขององค์กร หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อ หรือต้องการความช่วยเหลือจากองค์กร

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด
​​​​​​​           รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง จัดหา รปภ. สำหรับรักษาความปลอดภัย ภายใน หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โกดัง อาคารและ สถานที่อื่น ๆ เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินสำคัญของท่าน บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และฝึกอบรมปฐมพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

สนใจติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com