ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 136 7679

อีเมล
[email protected]

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

       เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาความปลอดภัย บุคคล  อาคารและ สถานที่ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 47/28 หมู่ 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมและบริหารงานโดย นายปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยการนำประสบการณ์กว่า 26 ปี